Verkiezingen

Zo, de verkiezingen zitten er weer op. Ons stembureau zat in het ziekenhuis. Het leek net een speurtocht. Eindeloze bordjes ‘Stembureau ->’ wezen je de goede kant op. Je moest goed opletten. Eén bordje gemist en je zat in een wachtkamer eindeloos te wachten totdat je werd opgeroepen om te stemmen.

In onze gemeente gebeurde niet zo veel. Gemeentebelangen, GroenLinks en de VVD wonnen elk een zetel, welke allemaal afkomstig waren van D66. Die verloren er drie. De overige partijen bleven gelijk. Dit stemt wel zo’n beetje overeen met het landelijk beeld. De lokale partijen en GroenLinks wonnen, D66 verloor.

Ik heb in een grijs verleden wel eens een keer op D66 gestemd. Dat was nog in de tijd dat de partij werd aangevoerd door Jan Terlouw. Het ging toen heel slecht met D66. Ik geloof dat Jan Terlouw en ik toen de enigen waren die op D66 stemden. Sindsdien is D66 naar rechts opgeschoven en hebben onze wegen zich gescheiden.

Ondanks het verlies was Pechthold niet ontevreden met de uitslag. “We hadden goud en nu zilver. Dat is ook heel mooi”, zo iets hoorde ik hem zeggen. Dat hoorde ik hem niet zeggen toen de uitslag van het referendum bekend werd, terwijl ze daar toch echt ook zilver hadden behaald. Nu zat D66 natuurlijk sowieso met het referendum in de maag. Niet alleen over de afschaffing van het referendum in zijn algemeenheid, maar ook over dit specifieke referendum.

Zo wist D66-TweedeKamerlid Kees Verhoeven voor de verkiezingen nog liefst 21 bezwaren tegen de wet op te noemen. Na de vorming van de coalitie was hij ze allemaal vergeten. Tja, dat maakt je niet echt geloofwaardig. Wat ook niet hielp, was dat hij na het bekend worden van de voorlopige uitslag dit Twitterbericht de wereld in stuurde.

kees verhoeven twitter

Volgens de redenatie van @KeeVee was er alleen sprake van een meerderheid van voor- of tegenstemmers als het percentage boven de 50% lag. De Kiesraad haalde hem al snel uit die droom. Er was wel degelijkheid een meerderheid die tegen de wet had gestemd. Iemand twitterde dat hij nu begreep waarom D66 zo’n voorstander van beter onderwijs was.

Wat ook interessant was aan de uitslag van het referendum, was de landelijke spreiding van voor- en tegenstanders. Zie hieronder (in de rood gekleurde gebieden waren er meer tegen- dan voorstanders, in de blauwe gebieden was dat andersom.)

ref

Wat opvalt is dat niet alleen de grote steden allemaal tegen hebben gestemd, maar vooral dat het noorden massaal tegen heeft gestemd. Dat is wel te begrijpen, die hebben een slechte ervaring met het aftappen. Ok, dit betrof weliswaar aardgas maar toch.

Het plaatje is overigens ook heel bruikbaar voor de politie. Wie hebben er naast potentiële terroristen er ook belang bij dat deze wet niet door gaat? Inderdaad de misdaad. Die hebben natuurlijk ook massaal tegen gestemd. Gelukkig kan je nu dus zien waar ze zitten.

Wat ik zelf heb gestemd zeg ik niet. Voordat je het weet, belandt mijn blog in een sleepnet.