Category Archives: Uncategorized

9292 – 404 (=8888)

Zo gauw er een blaadje of een sneeuwvlok op de rails valt, vallen er treinen uit bij de NS. Omdat Marianne vandaag met het openbaar vervoer naar haar werk ging, keek ze even op 9292, de routeplanner voor het openbaar vervoer, Ze kreeg bus 404 geadviseerd, net zoals de rest van Nederland.  “Heel Nederland staat stil als het weer het wil. Nee, één bus rijdt nog: bus 404

9292

404 is de code die je vaak te zien krijgt als de gevraagde webpagina niet gevonden kan worden. Ik citeer even de Wikipedia:

De foutmelding Error 404 of Not Found (niet gevonden) is een van de HTTP-statuscodes. De foutmelding wordt gegeven door een webserver wanneer het gevraagde bestand niet bestaat. Een van de redenen dat bestanden niet gevonden worden, is linkrot.

404 wiki

(Dit is trouwens de 404 pagina die je krijgt als de Wikipedia-site het niet doet)

Linkrot! Dat klinkt niet best. Volgens de Wikipedia verhoogt linken naar subpagina’s (“deeplink”) de kans op linkrot. Ai, linken naar subpagina’s doe ik hier op deze site ook wel eens.

Veel sites hebben net zoals 9292 een zelf ontworpen pagina om de code 404 te laten zien. “Sorry, something went wrong

404

Misschien moet ik moet  ook maar vast zo’n plaatje ontwerpen voor het geval ik last krijg van linkrot. Bijvoorbeeld:

0 404

Maar geen idee hoe ik dat  moet plaatsen.

P.S.  De titel van deze blogpost luidt 9292 – 404 (=8888).  In eerste instantie was dat 9292 – 404. Dit omdat ik zowel over 9292 als over 404 wilde schrijven. Maar de wiskundige in mij zag opeens in het verbindingsteken ‘- ‘ het wiskundige symbool voor aftrekken en moest toen gelijk de som maken. En zeg eens eerlijk, dat daar zo’n mooi getal als 8888 uitkomt, dat kan toch geen toeval zijn?

(Cruijff zou zeggen: “Toeval is logisch“)

 

 

Een schenking

Prinses Beatrix blijkt in november het landgoed De Horsten, deels gelegen in de gemeente  Voorschoten en deels  gelegen in de gemeente Wassenaar, aan haar zoon Koning Willem-Alexander geschonken te hebben.  Het landgoed is ruim 400 hectare groot. Marianne en ik wandelen er wel eens. Het is een mooi gebied.

de horsten

De waarde van het landgoed wordt op minimaal 25 miljoen euro geschat. Prinses Beatrix en koning Willem-Alexander hoeven overigens geen belasting te betalen over deze schenking. Volgens de grondwet zijn ze namelijk allebei vrijgesteld van het betalen van erf- en schenkbelasting. Dat scheelt bij 20% schenkbelasting de familie  toch maar mooi minimaal 6 miljoen euro schenkbelasting.

Willem- Alexander woont momenteel op het landgoed, net zoals zijn neven Floris en Pieter-Christiaan, zonen van prinses Margriet. Die hebben er ook een optrekje. Volgens de schenkingsakte houden zij een recht van eeuwig erfpacht met een recht van opstal. Ook prinses Margarita, dochter van prinses Irene, woont op de Horsten. Opmerkelijk genoeg is in de schenkingsakte niets voor haar geregeld. Blijkbaar is de ruzie die zij met tante Trix had in de tijd dat ze nog met Edwin de Roy van Zuydewijn was getrouwd nog niet helemaal vergeven.

Prins Constantijn komt in de akte niet voor. Of hij iets anders heeft gekregen is niet bekend. Je moet als ouder heel goed uitkijken als je iets schenkt aan je kinderen. Voor je het weet, geeft dat scheve ogen. Zo vertelde de oudste dochter gisteren toevallig dat zij een keer met Sinterklaas heel hard had moeten huilen toen haar zusje een Baby Annabell pop kreeg en zij “opgescheept” werd met een Baby Born pop. Ik kan me daar niks meer van herinneren, maar bij haar zat het blijkbaar dieper. Ze is er overigens nu overheen.

Anyway, zie hier het begin van de schenkingsakte.

akte

Het is een vreselijk lange akte. De mooiste zin van de notaris in de akte is deze: “De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend”

Opknapbeurtje

Je hebt wel eens van die huizen die een opknapbeurtje nodig hebben. Dan heeft er vaak ‘een oud vrouwtje’ in gewoond, dat niks meer aan het onderhoud heeft gedaan, en als die er dan uit trekt, dan blijkt het huis volkomen uitgewoond te zijn. Zie hier een voorbeeld.

0000000 paleis

Omdat het om de moeder van de koning gaat, zal ik niet zeggen wie dit huis zo heeft uitgewoond. De eerste raming (uit 2014) voor de opknapkosten bedroeg  35 miljoen euro. Een jaar later werd dat bedrag bijgesteld naar 59 miljoen. Voor dat geld kan je heel wat mannetjes inhuren. Dat wordt dan ook gedaan, zie dit bord.

0000000 bord

Eén van de ingehuurde partijen die op het bord staat, is een ‘kostendeskundige’. Het is het Adviesbureau BCDP. Op hun site melden ze vol trots:

0000000 abcdp

Als ik hun was, zou ik toch wat minder trots zijn, want twee weken geleden werd bekend dat de verbouwing nog eens 4 miljoen duurder zou uitvallen. Tja, er moet inderdaad een hoop gebeuren. Neem bijvoorbeeld de toegangspoort aan de Bezuidenhoutseweg kant.

0000000 hek

Zo’n bel op een bordje “HIER BELLEN” dat kan toch echt niet.

0000000 hekbordje

Op de grond lag zelfs nog een bordje met: “Marechaussee 1x bellen; Mevr. B. van Oranje 2x bellen; hofdames 3x bellen’

Filibuster

Vannacht probeerden Martin van Rooijen (50Plus) en Edgar Mulder van de PVV een stemming over afschaffing van “de wet Hillen”, die regelt dat een huizenbezitter die zijn huis volledig heeft afbetaald geen huurwaardeforfait meer hoeft te betalen, te vertragen waardoor de belastingdienst, die van nature al traag is, er niet in zou slagen de uitvoering van de wet op tijd te regelen, waardoor deze pas een jaar later zou kunnen worden ingevoerd.

U ziet, de bovenstaande zin is een vreselijk lange zin. Dat is bewust. Ik ben in deze blogpost ook aan “het filibusteren”, dit om te zorgen dat u lang op deze site blijft hangen. Ok, misschien is dat niet zo’n goed plan. Het lukte Van Rooijen en Mulder niet om de aangevraagde spreektijd van 15 uur, respectievelijk 20 uur, vol te praten. Van Rooijen, met zijn 75 jaar het oudste kamerlid, hield het 4,5 uur vol om inhoudelijk – een eis van de Tweede Kamer – over het onderwerp te praten. Mulder dwaalde na twee uur praten al zo ver van het onderwerp af dat hij van de rest van de Tweede Kamer niet verder mocht praten. In Amerika hoef je je overigens bij een filibuster niet aan het onderwerp van de vergadering te houden. In de senaat zijn dan ook diverse kinderboeken en telefoongidsen voorgelezen.

000000 filibusterDe minister van Financiën en zijn staatssecretaris in vak K van de Tweede Kamer tijdens de filibuster van Van Rooijen en Mulder.

Maar goed, om te voorkomen dat ook ik na een stemming te horen krijg dat ik niet voldoende bij het  onderwerp blijf, een nutteloos feitje over de filibuster. Wist u dat het internationale woord ‘filibuster’ zijn oorsprong vindt in het Nederlands? Het is afgeleid van het woord ‘vrijbuiter’ dat in het oude Engels letterlijk werd vertaald tot ‘freebooter’ wat weer veranderde in filibuster.

Zo dat weet u nu ook weer en dan wil ik nu vervolgen met het voorlezen van het telefoonboek van Almelo in de tijd dat daar nog maar negen mensen telefoon hadden. De familie Ten Cate had telefoonnummer 1; Scholten had 2; Van Heek had 3; de Katoenmij had 4; Schuttersveld had 5; Bendien had 6; Spanjaard had 7; Nijhuis had een geheim telefoonnummer en Dijkers had 9.

Wat zegt u? Dat is een tekst van Herman Finkers? Nou, daar wil ik dan het volgende over zeggen………

Een bezoekje aan de Tweede Kamer (2)

De vergadering besprak het voornemen van de regering om de dividendbelasting af te schaffen. Er was hier al twee keer eerder over gediscussieerd, zowel tijdens de algemene beschouwingen als tijdens de begroting van het Ministerie van Financiën. Beide keren kon de regering de oppositie er niet van overtuigen dat het een goed plan was. Dat afschaffen kost namelijk flink veel geld: 1,4 miljard euro per jaar terwijl de opbrengsten niet te kwantificeren zijn.

00000 oppositieIn 1986 was het voeren van oppositie nog leuk werk. Foto Rob Bogaert, Nationaal Archief

De oppositie vindt het dan ook geld weggooien en ook een wat neutralere instantie als het Centraal Planbureau was van mening dat de afschaffing alleen een negatief effect had, namelijk dat de schatkist 1,4 miljard euro belastinginkomsten verliest. Een positief effect zag het CPB niet. Het kabinet was echter van mening dat de maatregel wel een groot positief effect zou hebben en wel op het vestigingsklimaat, waardoor internationale bedrijven vaker voor Nederland zouden kiezen, dan wel hier zouden blijven. “Ik geloof dat tot in mijn diepste vezels”, aldus premier Rutte. Tot zover de voorbeschouwing.

Het eerste kamerlid dat de zaal in liep was Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. Alsof hij een popster was, zwaaide hij naar de tribune. Dat was ook het laatste wat we van hem zagen, want verder zagen we hem niet meer. Niet één keer liep hij die middag naar de interruptiemicrofoons om aan het debat deel te nemen. Het kon natuurlijk ook zijn dat hij het met iedereen eens was, zowel met de regeringspartijen als met de oppositie. Ook de vertegenwoordiger van DENK zwaaide naar een aantal mensen op de tribune, in zijn geval zwaaide hij specifiek terug naar een aantal schoolmeisjes met een hoofddoekje om, die enthousiast naar hem zwaaiden.

Het debat werd geopend door Jesse Klaver van GroenLinks die met een lijst van tien vragen kwam die Rutte moest gaan beantwoorden. Hij hield een gloedvol betoog, wat echter enigszins aan kracht verloor doordat hij het allemaal van een blaadje voorlas. In dat opzicht deed Lodewijk Asscher van de PVDA het beter, die sprak uit het hoofd. Wel had hij de pech dat net op het moment dat hij zei dat er iets tot de bodem moest worden uitgezocht de microfoon omlaag gleed, wat tot enige hilariteit in de zaal leidde.

Ook Emiel Roemers had de lachers op zijn hand toen hij zijn betoog beëindigde met de opmerking dat de woorden van Mark Rutte, namelijk dat hij nog steeds vierkant achter het voorstel stond, hem geruststelde. Dat had Rutte ook gezegd bij Opstelten, Teeven, Van der Steur en nog wat andere VVD’ers, en die waren allemaal een week nadat Rutte had gezegd dat hij vierkant achter ze stond vertrokken. Het leverde trommelgeroffel op in de bankjes van de SP. Ik moet zeggen dat de fractie van de SP behoorlijk rumoerig was. Vooral Renske Leijten maakte zich daar een paar keer aan schuldig. Het zou me niet verbazen dat de Kamervoorzitter haar nog eens wegstuurt. “Renske, ga jij maar eens even tien minuten op de gang staan.”

Roemer had het overigens niet over een bedrag van 1,4 miljard maar sprak telkens over een bedrag van 1400 miljoen, waarschijnlijk in een poging om het psychologisch gezien nog wat groter te laten lijken. Dat bracht in ieder geval Marianne Thieme van de Partij voor Dieren in verwarring, want die had het daarna opeens over een bedrag van 1,4 miljoen euro – eh, ik bedoel 1,4 miljard.

Geert Wilders van de PVV stond weer in de toeterstand. Hij had het over de gewone Nederlander versus ‘de multinationalsvriendjes van Rutte’. Specifiek noemde hij de VVD’ers Gerrit Zalm en Ben Verwaayen die commissaris waren bij respectievelijk SHELL en AKZO. “En premier Rutte komt zelf van Unilever, hij heeft daar tien jaar lang gewerkt”. ‘Maffiapraktijken’, aldus Wilders. Ik zou het overigens geen maffiapraktijken noemen maar ‘old boys network’, maar dit terzijde. Inhoudelijk had Wilders best wel een paar zinnige constateringen, maar hij heeft al zo vaak “Wolf!” geroepen dat niemand hem meer gelooft als er daadwerkelijk een keer een wolf verschijnt. Rutte, die eenzaam in het kabinetsvak zat, werd er niet warm of koud van. Hij bladerde tijdens de toespraak van Wilders wat nonchalant in zijn papieren.

De vertegenwoordiger van DENK verraste mij in positieve zin. Ik vind het een vervelende negatieve partij met onder andere een walgelijke ‘naming and shaming’ van kamerleden met een migratie-achtergrond als die het niet met hun eens zijn, maar hij stelde wel enkele ter zake doende inhoudelijke vragen. Dat kon je niet zeggen van de financiële man van 50-plus. Die begon zijn verhaal weliswaar over de dividendbelasting maar ging opeens over op de wet Hillen en het eigenwoningforfait. Alsof hij het onderwerp van de vergadering opeens was vergeten.

Na de oppositie kwamen de regeringspartijen aan de beurt. De eerste was Buma van het CDA. Van de zo geroemde humor van hem – de Bumor –  was weinig te merken. Slechts één keer werd er door de oppositie om een antwoord van hem gelachen, vooral de SP deed dit luidkeels, maar dat was niet omdat het antwoord grappig was maar omdat ze het dom vonden. Dit ergerde Buma en hij zei dat hij zo niet wenste te discussiëren. Nu maakten die woorden weinig indruk, want regelmatig zei hij, als hij een inhoudelijke vraag kreeg, dat hij zo niet wenste te discussiëren.

Echte antwoorden gaf hij dan ook niet, waarop de oppositie de vraag maar weer herhaalde in de hoop dat hij de tweede keer wel concreet zou worden, wat hij uiteraard niet werd. Dit sleepte zich zo voort, waarop de Kamervoorzitter voorstelde om niet in herhaling te vallen, wat iedereen een goed idee vond, om prompt weer met dezelfde discussie te beginnen, waarop de Kamervoorzitter wederom vroeg om niet in herhaling te vallen en zich aldus ook herhaalde.

Na Buma was Klaas Dijkhoff van de VVD aan de beurt. Tijdens de Algemene Beschouwingen had hij bij zijn debuut als fractievoorzitter nog gezegd dat de afschaffing van de dividendbelasting ‘een gok’ was – weliswaar eerlijk, maar politiek gezien niet gezien erg handig. Deze keer liet hij zich niet verleiden tot een dergelijke kwalificatie en had hij over “het totaalplaatje” waarin je de maatregel moest zien.

Een voorstel van Asscher om het komende jaar te onderzoeken of er andere mogelijkheden waren om het vestigingsklimaat te verbeteren – de wet zou pas in 2019 ingaan – wuifde hij weg. Dat zou onzekerheid geven en dan vertrokken de bedrijven naar buitenland. ’s Avonds zou in de DWDD een econome zeggen dat de oppositie niet sterk had opgetreden. Ze hadden alternatieven moeten geven voor een beter vestigingsklimaat. Vreemd, dat had Asscher juist willen onderzoeken maar dat wilde Dijkhoff niet. Had ik nou of had zij niet goed opgelet?

Ook Pechtold was tot geen enkel compromis bereid. Zijn antwoorden waren duidelijk met die van de VVD afgestemd. (“Rechts met de bijbel” noemde iemand van de oppositie het kabinet dan ook.) Ook Pechtold had het over het grote geheel van maatregelen waar je er niet eentje uit mocht pikken. Op de vraag waarom het voorstel in geen enkel verkiezingsprogramma had gestaan, noemde hij een rijtje voorgestelde maatregelen op die ook allemaal in geen enkel verkiezingsprogramma hadden gestaan en waar het ook om miljarden ging, maar waarvan je wist dat ze goed waren. Ik vond dat nou niet een echt sterk argument – “hij doet het ook

Premier Rutte zat al die tijd eenzaam in zijn vakje te wachten. Af en toe kreeg hij wat papieren toegestopt, waarschijnlijk door ambtenaren voorbereide antwoorden op vragen, en twee keer kreeg hij een kopje koffie of thee gebracht. Op een gegeven moment staarde hij naar de tribune. Ik had het gevoel dat hij mij zat aan te kijken en staarde terug. Rutte grijnsde. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij naar het vak met de VVD’ers grijnsde. Ik zat pal boven dat vak. (Het is maar goed dat er zitplaatsen voor ‘de toeschouwers’ waren en geen staanplaatsen, want anders had ik nu moeten schrijven dat ik pal achter de VVD stond.)

Tegen de tijd dat Rutte zijn zegje mocht doen – de vergadering was al uren aan de gang –  moest deze gewone Nederlander naar huis om het eten te koken, dus hoe Rutte het er van af bracht, geen idee. Ook de man van de ChristenUnie heb ik gemist.

Een bezoekje aan de Tweede Kamer (1)

De nieuwe regeringscoalitie wil niet alleen dat we het volkslied kunnen zingen – daar is behoorlijk wat werk aan de winkel; in een interview met het Jeugdjournaal van 10 oktober bleek zelfs premier Rutte de tekst niet goed te kennen; hij had het over “Wilhelmus van Nassouwe zijn wij van Duitsen bloed” terwijl de tekst toch echt luidt ‘Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed – maar het nieuwe kabinet wil ook dat de schooljeugd minstens één keer naar het Rijksmuseum en de Tweede Kamer is geweest. Nu is dat plan ondertussen al weer wat aangepast. Het hoeft niet persé het Rijksmuseum meer te zijn, elk museum voldoet.

Maar dat van de Tweede Kamer staat nog steeds, een willekeurige kamer telt niet. Nu is het zo, dat ik nog nooit naar de Tweede Kamer ben geweest. Dat kan natuurlijk niet. Voor je het weet word je niet als ‘gewone Nederlander’ gezien. Dus gisterenmiddag snel de Tweede Kamer bezocht voordat de AIVD er achter komt dat ik daar nog niet ben geweest.

Je komt er niet eenvoudig binnen. Er is een veiligheidscontrole die veel lijkt op die van Schiphol. Je moet alles uit de zakken halen, ook je riem afdoen, en dat alles dan door een scanner laten gaan. Ik werd als niet gevaarlijk beoordeeld, en kreeg een sticker die ik op mijn trui mocht plakken.

00000 sticker

Even later zat ik op de tribune van de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Er stond een debat gepland over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. De vergadering was echter nog niet begonnen en dat gaf mij tijd om de zaal eens op mijn gemak te bekijken.

00000 2de kamer

Van boven gezien, leek het een beetje op een collegezaal. Het enige wat ontbrak was de graffiti op de bankjes: “Wilders was here”. De indeling van de kamer was als volgt:

00000 twede kamer

De drie mannenbroeders van de SGP zitten een beetje raar te midden van al die VVD’ers. Waarom ze niet, net zo als bijvoorbeeld de drie kamerleden van Denk, ergens achter aan zaten – was mij een raadsel. Verder lijkt het op het plaatje er net op alsof alle linkse partijen aan de rechterkant van de zaal zitten, maar gezien vanuit het vak van het kabinet (vak K) zitten ze juist links.

Op de publieke tribune was ruimte voor ongeveer 250 toeschouwers schatte ik. Zo’n honderd daarvan waren bestemd voor groepen bezoekers. Er kwamen regelmatig groepen de zaal bekijken. Zowel huisvrouwen als ook scholieren. In afwachting van het debat maakte ik even een snel rekensommetje. Dit om te kijken of het “Bezoek de Tweede Kamer!”- plan van het kabinet succesvol zou kunnen zijn. Wil je een goed beeld krijgen van het functioneren van de Tweede Kamer dan behoort daartoe ook immers het bijwonen van een vergadering in de plenaire zaal.

De Tweede Kamer vergadert plenair op dinsdag, woensdag en donderdag, maar niet tijdens de vakanties – en die zijn ruim. Ik schat al met al dat er jaarlijks zo’n 100 keer de mogelijkheid is om de Tweede Kamer te zien vergaderen. De scholieren zullen overdag komen. Stel de Tweede Kamer vergadert overdag zes uur, dan hebben de groepen scholieren dus elk jaar gedurende 600 uur de mogelijkheid om de Tweede Kamer in actie zien.

Dan de hoeveelheid scholieren. Elk jaar worden er zo’n 175.000 kinderen – toekomstige scholieren – geboren. Als die allemaal een keer de Tweede Kamer moeten bezoeken, dan betekent dat met zo’n 100 plekken gereserveerd voor groepen dat de toekijkende scholieren jaarlijks over 1750 groepen van 100 man ‘verdeeld gaan worden’ om ze de Tweede Kamer in actie te kunnen laten zien. Met zo’n 600 uur ‘kijktijd’ beschikbaar, wil dat zeggen – 600 uur gedeeld door 1750 groepen – dat de scholieren gemiddeld zo’n 20 minuten per groep kijktijd hebben. Moet net kunnen. Veel langer zullen de scholieren niet in de vergadering geïnteresseerd zijn.

Maar het houdt niet echt over. En als echt alle scholieren komen – en hopelijk niet allemaal tegelijkertijd –  dan wordt het een komen en gaan van groepen scholieren in de zaal. Gaat ook nog eens van de kijktijd af. Het zou best eens kunnen dat het Centraal Plan Bureau dit plan niet heeft door gerekend, maar het is natuurlijk ook geen Centraal Planning Bureau.

Ik was net klaar met deze belangwekkende rekensom toen de eerste Tweede Kamer leden – ok, dat klinkt een beetje verwarrend; let op de hoofdletter, Tweede Kamer leden dus, niet Eerste Kamer leden –  de zaal betraden voor het debat. Maar daarover morgen meer.

De verhoging van het btw-tarief

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wil het lage btw-tarief van 6% naar 9% verhogen, zo valt in het regeerakkoord te lezen.

00 regeerakkoord 2

De linkse oppositie is daar fel op tegen en begint samen met de vakbond FNV, Patiëntenfederatie Nederland, de Fietsersbond, de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB), ouderenorganisatie ANBO en de Beroeps Organisatie Kunstenaars een handtekeningactie. George Orwell zou zeggen: “Alle handtekeningen zijn gelijk maar sommige zijn wat meer gelijk dan anderen”.

Het zou namelijk best wel eens kunnen dat het nieuwe kabinet de handtekeningen onder het regeerakkoord belangrijker zal vinden dan de handtekeningen die de oppositie ophaalt en de verhoging van het lage btw-tarief toch doorzet. Dat zal een hoop gemopper opleveren, ongetwijfeld ook bij een deel van de kiezers die op één van de vier coalitiepartijen hebben gestemd. Tegen hen zou je kunnen zeggen, had dan maar het verkiezingsprogramma van je partij beter bestudeerd, dan was je gewaarschuwd geweest. Hoewel, is dat wel zo? Even een klein onderzoek.

Als eerste het verkiezingsprogramma 2017-2021 van de grootste coalitiepartner, de VVD. Het programma heet ’Zeker Nederland’. Het telt 102 pagina’s. Het begrip btw wordt slechts op twee plaatsen vermeld: Op pagina 87 staat: […] ‘Zoals de ongewenste regel dat je als ondernemer wordt gezien en btw moet betalen als je met je buurt gezamenlijk elektriciteit levert aan het elektriciteitsnet’. Ik zou bijna zeggen: niet erg schokkend, maar dat zou in verband met die elektriciteit als een flauwe woordspeling kunnen worden gezien. Op pagina 97 komt de btw ook nog een keer aan de orde in verband met een door de VVD ongewenste koppeling voor zzp’ers van het Burgerservicenummer aan hun btw-nummer. Dat is het. Nergens wordt iets geschreven over een mogelijke verhoging van het lage btw-tarief.

Dan het CDA, in hun verkiezingsprogramma 2017-2021 ‘Keuzes voor een beter Nederland’ (105 pagina’s groot) komt de term ‘btw’ niet één keer voor. Ook het D66-verkiezingsprogramma (liefst 171 pagina’s groot) met de krachtige titel ‘D66 Verkiezingsprogramma 2017-2021’ is niet erg scheutig. Het heeft ruimte gevonden om de term btw één keer te vermelden: Op pagina 71 staat: ‘Wij willen dat Nederland een leidende rol speelt binnen Europa in het zekerstellen van één digitale markt binnen de EU. Dat vraagt vooral om het wegnemen van praktische barrières rond […] btw-heffing.” Het is me niet helemaal duidelijk wat ze met die btw-heffing willen, maar ik denk niet dat ze hier een verhoging van het lage btw-tarief aankondigen.

De ChristenUnie is van de vier coalitiepartijen degene die het in hun verkiezingsprogramma het vaakst over de btw heeft. In hun programma ‘Hoopvol Realistisch’ (110 pagina’s groot) wordt vier keer de term ’btw’ vermeld, maar niet één keer in verband met een mogelijke verhoging van het lage btw-tarief. Waar komt die verhoging dan vandaan? Vermoedelijk toch van de ChristenUnie, want op pagina 17 staat daar: ‘Voor het nieuwe belastingstelsel dat de ChristenUnie voorstaat geldt dat […] de belastingen op arbeid omlaag gaan en die op consumptie, vervuilend gedrag en kapitaal evenwichtiger worden.’ “Evenwichtiger worden”, dat betekent dus bij de ChristenUnie verhogen van het lage btw-tarief.

Tja, drie partijen die niets over de verhoging van het lage btw-tarief in hun verkiezingsprogramma vermelden en eentje die het versluiert. De verhoging van het lage btw-tarief is geen klein bier. Het gaat om 2,6 miljard. Los van het feit of de verhoging van het lage btw-tarief een goed plan of niet is, als je wilt dat de “gewone, normale Nederlander” vertrouwen in de toekomst – het motto van het kabinet – houdt, communiceer dan even van te voren in je verkiezingsprogramma hoe je die toekomst voor je ziet. Dat geeft wat meer vertrouwen.

Een nieuwe oudste persoon

Op 17 april van dit jaar schreef ik over Violet Brown uit Jamaica. Zij was twee dagen daarvoor de nieuwe oudste persoon ter wereld geworden. Ook vermeldde ik nog dat haar zoon Harold ook een lijstje aanvoerde. Met zijn 97 jaar was hij op dat moment de oudste persoon ter wereld met een nog levende ouder. We zijn nu vijf maanden verder en de situatie is behoorlijk veranderd. Zowel Violet als  Harold zijn beide overleden.  Harold al twee dagen nadat ik over hem had geschreven en Violet afgelopen vrijdag.

Uiteraard is er direct weer een nieuwe oudste persoon ter wereld. Dat is de Japanse Nabi TajimaZij is momenteel 117 jaar en 44 dagen oud.  Op de “eeuwige ranglijst” van oudste mensen staat zij momenteel op plaats zeven.

ranglijst

Het zijn vooral vrouwen die zo oud worden. Liefst drieëntwintig van de vijfentwintig mensen op bovenstaande lijst zijn vrouwen.

Een jaar eerder schreef ik over de oudste man ter wereld. Dat was toen de in Polen geboren maar in Israël wonende Yisrael Kristal. Vorige maand overleed hij op 113-jarige leeftijd. De nieuwe oudste man ter wereld is nu de Spanjaard Francisco Núñez Olivera. Hij is momenteel 112 jaar en 278 dagen oud. Ik ben maar vijftig jaar jonger.

Gezien het feit dat zo gauw ik over ze schrijf alle nieuwe oudste inwoners ter wereld binnen een half jaar overlijden, zal de nieuwe Japanse recordhoudster mij deze blogpost waarschijnlijk niet in dank afnemen. Maar ach, dankbaarheid veroudert snel.

 

Bomaanslag in Manchester

Gisterenavond was er een bomaanslag in Manchester. Ik kan daar wel een blogpost over schrijven, maar ik denk dat James Corden, de Engelse presentator van de Amerikaanse Late Late Show, dat veel beter verwoordt dan ik.

 

Een superscherpe foto

Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag organiseerde Koning Willem-Alexander vorige week vrijdag een etentje voor 150 gasten die net zoals hij ook op 27 april waren geboren. Hoe oud je was, deed er niet zo veel toe, mits je maar op 27 april was geboren en je dit jaar een kroonjaar bereikte. Je kon je er voor opgeven en uit de duizenden aanmelders werden er 150 uitgekozen. De oudste was 100 jaar oud.

Na afloop van het diner in het Koninklijk Paleis op de Dam, begaf het gezelschap zich naar buiten om een groepsfoto te maken. Een ‘usfie’ geen selfie, zo noemde Willem- Alexander de foto. De gigapixel-foto werd genomen met een speciale camera waardoor niet alleen de koning, zijn vrouw en hun gasten, maar ook iedereen op de Dam haarscherp zichtbaar was. Het maken van de foto was van te voren aangekondigd, waardoor er best veel mensen naar de Dam waren gekomen. Zie hier het resultaat van deze foto.

000 overzicht

Op deze link: https://gigapixel.nl/wa50/ kan je de foto tot in detail bekijken. De gigapixel foto is 100x zo scherp als een gewone foto. Door met je muis over de foto te bewegen en in- en uit te zoomen kan je inderdaad allerlei details zien. Ik heb dat ook gedaan en voor u er de volgende tien scenes uitgehaald. De locatie van die ‘scenes’ staan op onderstaande afbeelding aangegeven.

000 overzicht dam met nummers 2

Nummer 1: Uiteraard stonden Willem-Alexander en Maxima op de foto. Ze staan tussen de 5 en de 0 van de 50. Je kan wel zien dat ze de nodige ervaringen met poseren hebben.

000 kon paar

Nummer 2:  Willem-Alexander en Maxima staan niet één keer maar twee keer op de foto. Als je inzoomt op het bovenste ronde raam van het gebouw van Madame Tussaud, rechts op de grote foto, dan zie je ze daar nog een keer staan. Een mevrouw met een rode blouse is brutaal voor onze koning gaan staan om te zien wat er allemaal beneden op de Dam gebeurt.

000 kon paar 2

Nummer 3: De gasten van Willem-Alexander staan apart in een met hekken afgesloten vak. Ze hebben allemaal feestelijke kleding aan. Het zijn er 148. Twee gasten hadden op het allerlaatste moment bedankt. Wellicht tragische omstandigheden, wellicht ziekte, maar misschien gaven ze bij nader inzien toch de voorkeur aan een eigen verjaardagspartijtje. Het kan ook zijn dat er voetbal op tv was of nog erger een voetbalpraatprogramma. – dat laatste zou kunnen. De foto is op vrijdagavond genomen. Dan zendt RTL 7 Voetbal Inside uit met Johan Derksen en René van der Gijp. De enige die eigenlijk ten onrechte in het vak staat is Maxima. Zij is niet op 27 april geboren maar op 17 mei.

Omdat het koninklijk paar in het vak staat, zijn er ook veiligheids-mensen op de foto te zien. Linksonder zie je bijvoorbeeld iemand staan met de rug naar de fotograaf toe. Ongetwijfeld iemand van de beveiliging. Rechtsonder staat iemand met precies dezelfde kleding aan. Vermoedelijk dus ook een veiligheidsman. Maar in tegenstelling tot zijn collega aan de andere kant spiedt hij niet de mensenmenigte af, maar kijkt ook lachend omhoog naar de fotograaf. Zijn baas zal hem na het zien van de foto hierover ongetwijfeld hebben aangesproken.

000vak

x                                                                                                                         x

De twee beveiligers heb ik op bovenstaande foto met een kruisje aangegeven.

Nummer 4: Tussen de honderden mensen was precies één zoenend paartje te zien. Het zijn deze twee mensen. Ergens anders stond nog een man die een poging deed een vrouw te zoenen, maar die zoende niet terug. Zij wou liever lachend op de foto. Hieronder is wel de ware romantiek te zien

00 zoenend stelletje

Nummer vijf: Er zijn ook diverse mensen aan het werk tijdens zo’n avond. Niet alleen tel ik zo’n dertig politieagenten maar er zijn ook mensen die apparatuur moeten bedienen. De meest opvallende is deze man. Hij staat bij een hoogwerker tussen de hekken in . Hij zal dus wel bij deze machine horen, maar hij draagt wel een smoking. Welke hoogwerker-bediende draagt nu een smoking tijdens zijn werk? Er staat een nummer op de machine E600JP. Ik heb er even op gegoogeld. Het is een ‘elektrisch aangedreven knikhoogwerker’. Je kan ze huren. Maar voor de bediening heb je echt geen smoking nodig.

000 smoking

Nummer zes: Ook mensen van radio en tv zijn aan het werk. Rechts op een podiumpje is Radio Veronica bezig met het uitzenden van alle nummer 1 hits van de laatste 50 jaar. Tussen het publiek kan je deze mensen van de plaatselijke tv-zender AT5 zien rondlopen, te herkennen aan de microfoon.

000 camera

Nummer zeven: Tussen het publiek was ook één man te ontwaren die een bordje omhoog stak. Het was echter geen demonstrant maar iemand die zijn moeder groette.

000 groet

Nummer acht: Iemand die niet blij met het gebeuren geweest zal zijn, is de eigenaar van de broodjeszaak ‘Dam Good Coffee’, helemaal links op de foto. De zaak is helemaal leeg. Iedereen is naar het plein gegaan om op de foto te komen. Je ziet de eigenaar een beetje mistroostig door zijn etalageruit naar buiten kijken.

000 koffie

Nummer negen. Om te laten zien, hoe ver je wel niet kan inzoomen. Helemaal achteraan staat het hotel Krasnapolsky. Zoomen we helemaal in tot in één van de hotelkamers, dan kunnen we achter het raam links, een hoofd ontwaren waarop wat licht valt. Als dit een aflevering van NCIS zou zijn, dan kregen McGee en Abby nu van Gibbs de opdracht om te achterhalen wie deze man is. Is hij de dader?

000 hotel

Tot slot nummer 10: Zo ziet de feestelijke avond er uit weerspiegeld in de bol bovenop het gebouw rechtsachter in de achtergrond.

000 bol

 

De tijd staat stil bij KPN

Een jaar of tien geleden hadden de vakbonden en KPN een concept-cao afgesloten. De vakbonden waren niet enthousiast maar besloten het toch aan de leden voor te leggen. In allerlei zaaltjes in het land vonden ledenraadplegingen plaats. De aanwezige leden wezen het akkoord massaal af. Ik was daar niet zo verbaasd over.

Eén van de punten die KPN er bij de onderhandelingen namelijk had doorgedrukt, was het wijzigen van de jubileumuitkeringen. Als je 25 jaar in dienst was, dan kreeg je, behalve een brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur waarin hij schreef hoe dankbaar KPN wel niet was dat je al zoveel jaar bij KPN in dienst was en een horloge c.q. een vulpen (je mocht kiezen), ook een bedrag ter grootte van een maandsalaris. Dit laatste wilde KPN nu afschaffen. De brief en het horloge bleven, maar de extra maand zou verdwijnen. KPN was in die tijd al een tijdje bezig om zoveel mogelijk (dure) ouderen het bedrijf uit te krijgen en dacht blijkbaar dat het afschaffen van de extra uitkering hierbij zou helpen. Voor heel KPN ging het bij elkaar niet eens over een groot bedrag, het was meer symbolisch.

KPN maakte een denkfoutje. Ze overzagen namelijk dat het grootste gedeelte van de mensen die naar vakbondsvergaderingen gingen, ouderen waren. Marianne en ik gingen ook naar zo’n vergadering. We waren één van de jongsten. Het eerste bezorgde lid dat het woord op de vergadering nam, begon over de afschaffing van de extra maand bij het jubileum en de toon was gezet. De een na de andere spreker had het over een schandalig asociaal ouderenbeleid van KPN en de cao viel niet meer te redden. De onderhandelingen moesten opnieuw. Het eerste punt dat sneuvelde was de afschaffing van de extra maand bij een jubileum.

Een aantal jaren later was ook ik 25 jaar in dienst. Ik kreeg een brief van de voorzitter – hij was heel dankbaar –  een maand extra salaris (yes!) en een horloge. Dat laatste kwam goed uit, want mijn oude horloge gaf namelijk nog maar twee keer per dag de tijd goed aan – alleen wist ik niet wanneer dat was, want het horloge stond stil. Weer een paar jaar later vond KPN het beter dat onze wegen ging scheiden. Het KPN horloge bleef ik dragen. Wel viel het me op dat het niet zulke beste kwaliteit was. Zo vielen in de loop van de tijd hoe langer hoe meer streepjes van de uurmarkeringen los en deze gingen dan door het horloge zweven. Zie bijvoorbeeld hieronder waarbij de losgelaten streepjes een vakbondsvergadering belegd hebben bij de vier uur-markering.

horloge

Maar goed, ik kon de tijd nog wel aflezen. Tot vandaag. Als ik het horloge schud, dan vliegen de wijzers alle kanten op. De tijd bij KPN staat nu definitief stil.

De oudste persoon ter wereld

Emma Morano is overleden. De Italiaanse was de oudst levende persoon op aarde. Ze is 117 jaar en 137 dagen oud geworden. Met haar heengaan is de laatste persoon overleden die nog in de negentiende (*) eeuw was geboren. Die eeuw kunnen we nu dus afsluiten.

Dat iemand van 117 jaar oud overlijdt, is natuurlijk nooit een volkomen onverwachte gebeurtenis, maar het was toch wel een beetje plotseling. In de beelden die je van haar zag ter gelegenheid van haar 117e verjaardag, maakte ze namelijk nog best wel een levende indruk – ok, toen leefde ze ook nog; ik bedoel te zeggen een vieve indruk –  dus ik dacht misschien haalt die wel de 120. Het heeft niet zo mogen zijn. Op de eeuwige ranglijst van oudste personen ter aarde staat ze op plaats vijf. De top 10 ziet er als volgt uit:

oudste personen

Op plek zes zien we haar opvolgster, Violet Brown uit Jamaica, staan. Het is met de oudste persoon ter wereld net zo als met koningen: de koning is dood, leve de koning! Zo gauw de oudste persoon ter wereld overlijdt, is er een nieuwe. Van Violet Brown weet ik nog niet veel af. Gezien haar voor– en achternaam vermoed ik echter dat het een kleurrijk persoon is.

Haar zoon Harold voert overigens ook een lijstje aan. Met zijn 97 jaar is hij de oudste persoon ter wereld met een nog levende ouder.

* Hierbij is de negentiende eeuw gedefinieerd als de eeuw die begint met het jaar 1800 en eindigt met het jaar 1899. Er zijn ook definities die de negentiende eeuw laten lopen van 1801 t/m 1900. Hanteer je deze laatste definitie dan zijn er nog twee personen – Violet Brown en een Japanse – in leven die geboren zijn in de negentiende eeuw.