Category Archives: verkeersborden

Dus

Ik heb een nieuwe kilometerteller voor mijn fiets gekocht en om de kosten daarvan terug te verdienen moet er gefietst worden. Afgelopen vrijdag in de kou een tochtje van zo’n 25 km gemaakt en daarbij kwam ik ook door Wassenaar. Als zelfbenoemd verkeersborden-deskundige viel het me op dat Wassenaar een dus-gemeente is. Een dus-gemeente is een gemeente die verkeersborden vaak vergezeld laat gaan van een toelichtend bordje. Soms letterlijk een dus-bordje. Een voorbeeld:

dus 1

Het bord geeft aan dat het een wandelpad is. Maar voor de zekerheid hangt de gemeente Wassenaar er een bordje onder met ‘dus verboden voor ruiters’. Er had ook een bordje onder kunnen hangen met ‘dus verboden voor auto’s, fietsers en tanks’ maar blijkbaar zijn ruiters in Wassenaar de categorie die het minste snapt van verkeersborden. Nog een voorbeeld.

dus 2

‘Woonerf. dus stapvoets rijden’

De gemeente Wassenaar denkt graag met haar burgers mee.

parkeerschijf

Hier kunt u parkeren, maar denkt u wel aan uw parkeerschijf?

kort parkeren

Hier mag je maar een half uurtje staan, dat betekent dus, let op! kort parkeren.

politie

In deze winkelstraat kunt u een agent op de fiets tegen komen. Waarom fietsen die daar? Voor uw veiligheid.

Overigens in die straat kon je niet alleen een agent op de fiets tegenkomen maar ook een peuter in een rijdende auto. Verbaasd zat ik naar het kind te kijken, maar hij reed niet zelfstandig. De moeder die er naast liep bestuurde de auto met behulp van een afstandsbediening.

auto elctr

Verderop waren ze in een wijk aan het werk. Voor het geval u zich af vraagt wat ze aan doen zijn? Baggeren.

bagggeren

Even verderop waren ze al klaar met baggeren maar moest de bagger nog opgeruimd worden. Toch mooi al die toelichtende bordjes

pas op bagger

De gemeente Wassenaar bleek ook geen gemeente te zijn die bezuinigt op het aantal bordjes. Zo fietste ik op op een gegeven moment op een ‘fietsstraat, auto te gast’. Om de honderd meter stond wel zo’n bord, tot aan het einde van de fietsstraat toe. Zie hier.

fietststraat

Als u goed kijkt, dan ziet u vijf meter verder een bordje staan dat aangeeft dat de fietsstraat daar eindigt. Tja, toch nog maar een bordje, voor het geval er twijfels zijn of die laatste vijf meter ook een fietsstraat is.

Tot slot, dit bordje ‘Fietsers matig uw snelheid’.

fietsers

Dat vond ik een beetje vreemd. Het zijn juist de auto’s die op dit smalle weggetje voor gevaar zorgen.  Ik zou dus eerder zeggen: ‘Auto’s matig uw snelheid.’ Maar goed, ik heb mijn snelheid gematigd. Dat kostte niet veel krachtsinspanning.

Ziet u overigens dat bordje ‘Attentie WhatsApp Buurt Preventie’ er onder? Dit bordje hangt in Wassenaar aan de Raaphorstlaan. Dat is de weg waar ook onze koning en zijn gezin wonen. Zouden ze ook in de buurt-WhatsApp zitten?

Veel verkeersborden

Van de week fietste ik door Den Haag toen het me weer eens opviel hoeveel verkeersborden Den Haag wel niet telt. Op de terugweg naar huis besloot ik eens te tellen hoeveel ik er zag. Over een afstand van ongeveer 7 km kwam ik tot 214 borden. En dan telde ik de borden aan de andere kant van de weg, de richtingsborden en de tijdelijke borden in verband met wegomleggingen nog niet eens mee.

Dat zijn ongeveer 30 borden per kilometer. Of te wel om de 30 meter staat wel een bord. Als je elk bord goed tot je door wilt laten dringen, dan hou je geen tijd over om aandacht te schenken aan andere weggebruikers.

Nu gold gelukkig dat ongeveer de helft van die borden allerlei zaken ten aanzien van het parkeren betrof, dus daar hoefde ik als fietser geen aandacht aan te besteden. De gemeente Den Haag heeft het maar druk met parkeerzaken. Waar mag je wel parkeren, waar niet, hoe laat en hoe lang? Waar kost het geld en waar is het gratis? Wie mag er wel staan en wie niet? O wee als je dat laatste fout doet! Bij de Binckhorst zag ik deze combinatie staan.

0 bord 00

“In dit gebied wordt de parkeerklem gebruikt. U bent gewaarschuwd!” Word je trouwens nou weggesleept of krijg je een parkeerklem? Zelfs als ik in de directie zat zou ik hier niet durven te parkeren.

Den Haag heeft er sowieso een handje van om meerdere borden bij elkaar te zetten. Wat dacht u van deze combinatie van borden bij het Centraal Station:

00 bord 000

Ik moet zeggen, dit is geen eenvoudige combinatie. We beginnen bovenaan. “Betaald parkeren’; ok, snap ik. Dan het tweede bordje:  er is een wegsleepregeling van kracht. Die snap ik ook. Ik neem overigens aan dat die wegsleepregeling alleen maar geldt als je niet betaalt. Dan het derde bordje: er geldt een beperking op de parkeertijd. Tussen 09.00 en 24.00 mag je er maar 30 minuten blijven staan.

Maar we zijn er nog niet, volgens het vierde bord wordt die maximale parkeertijd op maandag  – vrijdag tussen 16.00 – 24,00 uur en op zaterdag en zondag tussen 09.00 en 24.00  ingekort tot 10 minuten. Gecombineerd wil dat dus zeggen dat op maandag – vrijdag je hier dus tussen 09.00 en 16.00 uur 30 minuten mag parkeren en van 16.00 – 24.00 uur 10 minuten. En op zaterdag en zondag mag je er tussen 09.00 en 24.00 maar tien minuten staan.

Maar daar gaat het onderste bord nog eens een keer overeen. Op maandag – vrijdag is het tussen 09.00 – 16.00 uur volgens dat bord hier zelfs helemaal verboden om te parkeren. Als ik het dus  goed snap, is daarmee het derde bord overbodig. Maar goed, tegen de tijd dat je dit allemaal uitgevogeld hebt, is je tien minuten parkeertijd al voorbij. Ik zou zeggen, bekijk deze combinatie nog eens op uw gemak.

Je hebt in Den Haag ook moderne parkeerborden.

000 autodateAlleen autodate’

Autodaten? Ik dacht even dat dit een bord uit de categorie Kiss and Ride was maar dan zonder Ride. Het blijkt echter een bord te zijn dat aangeeft dat daar alleen maar auto’s geparkeerd mogen staan die met meerdere personen gedeeld worden, zoals die rode greenwheels auto.

Nog een combinatie van overbodige borden.

0 bord 5

Het bovenste bord betekent ‘Voetpad (weg of pad bedoeld voor voetgangers)’ zoals in de verkeerswet staat. Daar mag je dus alleen maar wandelen. Klaar dus. Maar dacht de gemeente Den Haag, laten we er voor de zekerheid toch nog maar even onderzetten dat het verboden is om er te fietsen. En ook dat je er niet mag bromfietsen, niet mag snorfietsen en niet mag bakfietsen. Zijn ze verdikkeme de driewielers vergeten!

Een ander opvallend bord dat ik onderweg zag, waarschuwde voor baldadigheid.

0 bord 4

Oppakken die hang-eksters met hun stenen gooien!

Tot slot dit bord:

00 borf 01

“De meest mensen gooien hun afval in de container”  Wat is dit voor een halfzacht gedoe? De meeste mensen gooien  hun afval in de container? Bij de stoplichten staat toch ook geen bord “De meeste mensen stoppen voor het rode licht”. Gewoon een bord: Afval in de container!

Klimaatverandering

Je kan veel van Trump zeggen maar niet dat hij geen uitvoering geeft aan zijn visie op het klimaat. Nog geen week nadat hij het klimaatverdrag opzegde, daalt de temperatuur hier al met tien graden. Wat nou opwarming van de aarde? Even een flauw grapje tussendoor. Wat is het verschil tussen Trump en een eendagsvlieg? Een eendagsvlieg heeft een langere termijnvisie.

Het vervelende is dat Trump niet de enige is in Amerika die er zo over denkt. In februari 2015 nam  bijvoorbeeld James Inhofe, de republikeinse senator van Oklahoma, een sneeuwbal mee in de senaat om aan te tonen dat er geen sprake was van opwarming van de aarde.

sneeuwbal

Daarmee aantonend dat hij het verschil tussen ‘weer’ en ‘klimaat’ niet goed snapte.

Maar goed, het regent en stormt nu dus. Dat we vaker najaarsstormen in het voorjaar zullen zien, is niet iets waardoor fietsers in Leiden verrast zullen worden. Gezien dit bord worden zij al gewaarschuwd voor regen en storm

fietsen

Gewoon een paraplu mee.

Opmerkelijke borden (12)

Als kind vond ik pop-up boeken altijd prachtig. Dan sloeg je een bladzijde om en dan kwam er opeens een kasteel uit het boek tevoorschijn. De mooiste pop-up boeken waren die waar je ook nog eens mensen of dingen kon laten bewegen door een stuk karton met een pijltje heen en weer te bewegen. Zie hieronder een voorbeeldje.

00000 boek

In Deventer zag ik dit weekend de overtreffende trap van het pop-up boek: het pop-up terras. Als je op de plek van het pop-up terras je auto parkeerde, dan werd je weggesleept. Terecht, anders kan het terras niet uppoppen – Is dat overigens een bestaand werkwoord of ben ik nu de taal aan het vernieuwen?

Zie hier het waarschuwingsbord. Er staat ook nog eens een pijltje op, net zoals bij de pop-up boeken. Als je er aan trekt, dan bewegen de mensen op het terras heen en weer.

00000 pop up

Blurren

Zondag fietste ik van Zoetermeer naar Leidschendam toen ik in Leidschenveen bij de Zoetermeerse Rijweg dit bord zag staan.

00000 bord 22

‘Verboden voor tractoren, bromfietsen en fietsers’ dacht ik. Het merkwaardige was echter dat er een tekstbordje onder hing: ‘Uitgezonderd tractoren’. Huh? Waarom zet je eerst een bord neer met verboden voor tractoren, bromfietsen en fietsers’ om er daarna een bordje onder te zetten met ‘uitgezonderd tractoren’? Zet dan gelijk dit bord neer:

0000000 bird

Thuis gekomen heb ik even op google gezocht. Ik had het mis. Het bovenste bord betekent niet ‘Verboden voor tractoren, bromfietsen en fietsers’ maar verboden voor langzaam verkeer. Zeg maar dit:

00000 bord 3

Officieel luidt de omschrijving van het bord – het allerbovenste bord; niet het bord met de schildpad en de slak –  ‘C9 – Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Dat zijn inderdaad wel heel veel categorieën om op één bord af te beelden. Vroeger had je dit bord:

00000 bord 4

Dat was al een druk bordje, als daar ook nog eens ‘motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen’ bij op moeten, dan wordt het inderdaad een heel vol verkeersbord. Logisch dus dat je je beperkt tot een paar categorieën en werkt met uitzonderingen.

Dit alles is echter niet de reden dat ik deze blogpost schrijf. Dat is namelijk het ‘blur’-algoritme van Google Street View. Thuis keek ik namelijk even op Google Street View om te zien of ik de tekst op het bord goed had gezien. Dit is hoe Google Street View mij de situatie bij de Zoetermeerse Rijweg laat zien.

00000 bord google

Ziet u wat ik zie? Nee ook niet, want Street View heeft de tekst ‘uitgezonderd tractoren’ op het bordje ‘geblurd’, dat wil zeggen onleesbaar gemaakt. Ik wist dat Street View dit vanwege privacyaspecten standaard met gezichten en nummerborden doet. Die worden altijd onherkenbaar gemaakt. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de nummerborden van de auto’s op deze afbeelding  – het betreft hier de Posthumalaan vlakbij de Erasmusbrug in Rotterdam.  De nummerborden zijn ‘geblurd’.

000000 erasmus google maps

Maar dat ze het ook met teksten op verkeersborden deden, dat wist ik niet. Dat komt omdat het blur-algoritme van Street View heel strak staat afgesteld. Alles wat maar enigszins op een nummerbord of een gezicht lijkt wordt geblurd, ook al is het een tekst op een verkeersbord.

Ook bij gezichten gaat het wel eens “mis”. Zo behield deze koe in Engeland dankzij het blurren haar privacy.

00000 koe

Overigens het meisje op het fietspad in Rotterdam  bij het bordje met die ‘V’  is mijn jongste dochter. Ze staat op Street View,  haar fifteen seconds of fame. Zo jong nog en dat heeft ze al bereikt.

Opmerkelijke borden (9)

In Nederland staan een hoop  informatieborden langs de wegen. Om dat een beetje te uniformeren zijn er symbolen en pictogrammen afgesproken. Deze symbolen en pictogrammen worden veelal gebruikt voor het aanduiden van lokale en ‘toeristisch-recreatieve objecten’ en algemene objecten. Ze komen voor bij rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen.

Soms geeft dat een verrassend bord. Neem dit bord dat je kan vinden op de weg tussen Leidschendam en Voorschoten. Het verwijst naar de kleine dierentuin ‘Vlinders aan de Vliet’ waar je tussen 24 februari  en 30 oktober meer dan 1500 tropische dagvlinders  kan zien.

000 vlinders

Tja, het afgesproken teken voor een dierentuin is nu eenmaal een olifant, ook al zijn er alleen maar vlinders te zien. Het is nu eenmaal zoals het is. Of niet dan?

000 olifant(afbeelding thethreesisters op Flickr)

Ok, –  Breaking News! – bovenstaande olifantenvlinder is nep. Maar er bestaat wel degelijk een olifantsvlinder.

000 oliOlifantsvlinder; foto Vashti; Wikipedia

Olifantsvlinder: Vlinder, ook bekend onder de naam Avondrood. Het verspreidingsgebied omvat Europa. De naam Olifantvlinder komt voort uit het feit dat het voorste deel van het borststuk van de rups strek versmald is en daardoor enigszins op een slurf van de olifant lijkt.

00 rupsDe rups van de olifantenvlinder; foto Surrey John, Wikipedia