Holland in huizen en jaartallen

 

Holland in huizen en jaartallen

Op dit deel van mijn site kunt u lezen over de geschiedenis van Nederland en wel in een bijzondere vorm. Voor elk jaar vanaf ± 1550 heb ik namelijk een foto gemaakt van een huis uit dat betreffende jaar, waarop door middel van een muuranker of een gevelsteen te zien is dat het huis in dat bepaalde jaar is gebouwd. Daarnaast vermeld ik bij elke foto telkens kort puntsgewijs de belangrijkste gebeurtenissen die zich dat jaar in Nederland hebben afgespeeld of met Nederland te maken hebben. Zo krijgt u, jaar voor jaar, een beeld van de geschiedenis van Nederland vanaf 1550 tot heden. Eén kleine kanttekening: het project is nog niet helemaal af. Ik heb nog niet alle jaren compleet, maar ben wel druk bezig om het te voltooien, mits er natuurlijk voor elk jaar nog een huis uit die tijd te vinden is. Waar niet is, verliest de keizer zijn rechten.

Klik op één van de onderstaande links om naar ‘Een woord vooraf’, de ‘Inleiding’ of naar de huizen en de geschiedenis van een bepaalde periode te gaan.

Uiteraard mag u zelf de volgorde bepalen om de subpagina’s te bekijken, maar persoonlijk zou ik met ‘een woord vooraf’  beginnen, gevolgd door de ‘Inleiding’  en daarna de verschillende periodes’. Maar als u ze in een andere volgorde wilt lezen, vind ik dat ook prima. Wie ben ik om dat niet goed te vinden.

My WordPress Blog