Veel verkeersborden

Van de week fietste ik door Den Haag toen het me weer eens opviel hoeveel verkeersborden Den Haag wel niet telt. Op de terugweg naar huis besloot ik eens te tellen hoeveel ik er zag. Over een afstand van ongeveer 7 km kwam ik tot 214 borden. En dan telde ik de borden aan de andere kant van de weg, de richtingsborden en de tijdelijke borden in verband met wegomleggingen nog niet eens mee.

Dat zijn ongeveer 30 borden per kilometer. Of te wel om de 30 meter staat wel een bord. Als je elk bord goed tot je door wilt laten dringen, dan hou je geen tijd over om aandacht te schenken aan andere weggebruikers.

Nu gold gelukkig dat ongeveer de helft van die borden allerlei zaken ten aanzien van het parkeren betrof, dus daar hoefde ik als fietser geen aandacht aan te besteden. De gemeente Den Haag heeft het maar druk met parkeerzaken. Waar mag je wel parkeren, waar niet, hoe laat en hoe lang? Waar kost het geld en waar is het gratis? Wie mag er wel staan en wie niet? O wee als je dat laatste fout doet! Bij de Binckhorst zag ik deze combinatie staan.

0 bord 00

“In dit gebied wordt de parkeerklem gebruikt. U bent gewaarschuwd!” Word je trouwens nou weggesleept of krijg je een parkeerklem? Zelfs als ik in de directie zat zou ik hier niet durven te parkeren.

Den Haag heeft er sowieso een handje van om meerdere borden bij elkaar te zetten. Wat dacht u van deze combinatie van borden bij het Centraal Station:

00 bord 000

Ik moet zeggen, dit is geen eenvoudige combinatie. We beginnen bovenaan. “Betaald parkeren’; ok, snap ik. Dan het tweede bordje:  er is een wegsleepregeling van kracht. Die snap ik ook. Ik neem overigens aan dat die wegsleepregeling alleen maar geldt als je niet betaalt. Dan het derde bordje: er geldt een beperking op de parkeertijd. Tussen 09.00 en 24.00 mag je er maar 30 minuten blijven staan.

Maar we zijn er nog niet, volgens het vierde bord wordt die maximale parkeertijd op maandag  – vrijdag tussen 16.00 – 24,00 uur en op zaterdag en zondag tussen 09.00 en 24.00  ingekort tot 10 minuten. Gecombineerd wil dat dus zeggen dat op maandag – vrijdag je hier dus tussen 09.00 en 16.00 uur 30 minuten mag parkeren en van 16.00 – 24.00 uur 10 minuten. En op zaterdag en zondag mag je er tussen 09.00 en 24.00 maar tien minuten staan.

Maar daar gaat het onderste bord nog eens een keer overeen. Op maandag – vrijdag is het tussen 09.00 – 16.00 uur volgens dat bord hier zelfs helemaal verboden om te parkeren. Als ik het dus  goed snap, is daarmee het derde bord overbodig. Maar goed, tegen de tijd dat je dit allemaal uitgevogeld hebt, is je tien minuten parkeertijd al voorbij. Ik zou zeggen, bekijk deze combinatie nog eens op uw gemak.

Je hebt in Den Haag ook moderne parkeerborden.

000 autodateAlleen autodate’

Autodaten? Ik dacht even dat dit een bord uit de categorie Kiss and Ride was maar dan zonder Ride. Het blijkt echter een bord te zijn dat aangeeft dat daar alleen maar auto’s geparkeerd mogen staan die met meerdere personen gedeeld worden, zoals die rode greenwheels auto.

Nog een combinatie van overbodige borden.

0 bord 5

Het bovenste bord betekent ‘Voetpad (weg of pad bedoeld voor voetgangers)’ zoals in de verkeerswet staat. Daar mag je dus alleen maar wandelen. Klaar dus. Maar dacht de gemeente Den Haag, laten we er voor de zekerheid toch nog maar even onderzetten dat het verboden is om er te fietsen. En ook dat je er niet mag bromfietsen, niet mag snorfietsen en niet mag bakfietsen. Zijn ze verdikkeme de driewielers vergeten!

Een ander opvallend bord dat ik onderweg zag, waarschuwde voor baldadigheid.

0 bord 4

Oppakken die hang-eksters met hun stenen gooien!

Tot slot dit bord:

00 borf 01

“De meest mensen gooien hun afval in de container”  Wat is dit voor een halfzacht gedoe? De meeste mensen gooien  hun afval in de container? Bij de stoplichten staat toch ook geen bord “De meeste mensen stoppen voor het rode licht”. Gewoon een bord: Afval in de container!