De verhoging van het btw-tarief

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wil het lage btw-tarief van 6% naar 9% verhogen, zo valt in het regeerakkoord te lezen.

00 regeerakkoord 2

De linkse oppositie is daar fel op tegen en begint samen met de vakbond FNV, Patiëntenfederatie Nederland, de Fietsersbond, de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB), ouderenorganisatie ANBO en de Beroeps Organisatie Kunstenaars een handtekeningactie. George Orwell zou zeggen: “Alle handtekeningen zijn gelijk maar sommige zijn wat meer gelijk dan anderen”.

Het zou namelijk best wel eens kunnen dat het nieuwe kabinet de handtekeningen onder het regeerakkoord belangrijker zal vinden dan de handtekeningen die de oppositie ophaalt en de verhoging van het lage btw-tarief toch doorzet. Dat zal een hoop gemopper opleveren, ongetwijfeld ook bij een deel van de kiezers die op één van de vier coalitiepartijen hebben gestemd. Tegen hen zou je kunnen zeggen, had dan maar het verkiezingsprogramma van je partij beter bestudeerd, dan was je gewaarschuwd geweest. Hoewel, is dat wel zo? Even een klein onderzoek.

Als eerste het verkiezingsprogramma 2017-2021 van de grootste coalitiepartner, de VVD. Het programma heet ’Zeker Nederland’. Het telt 102 pagina’s. Het begrip btw wordt slechts op twee plaatsen vermeld: Op pagina 87 staat: […] ‘Zoals de ongewenste regel dat je als ondernemer wordt gezien en btw moet betalen als je met je buurt gezamenlijk elektriciteit levert aan het elektriciteitsnet’. Ik zou bijna zeggen: niet erg schokkend, maar dat zou in verband met die elektriciteit als een flauwe woordspeling kunnen worden gezien. Op pagina 97 komt de btw ook nog een keer aan de orde in verband met een door de VVD ongewenste koppeling voor zzp’ers van het Burgerservicenummer aan hun btw-nummer. Dat is het. Nergens wordt iets geschreven over een mogelijke verhoging van het lage btw-tarief.

Dan het CDA, in hun verkiezingsprogramma 2017-2021 ‘Keuzes voor een beter Nederland’ (105 pagina’s groot) komt de term ‘btw’ niet één keer voor. Ook het D66-verkiezingsprogramma (liefst 171 pagina’s groot) met de krachtige titel ‘D66 Verkiezingsprogramma 2017-2021’ is niet erg scheutig. Het heeft ruimte gevonden om de term btw één keer te vermelden: Op pagina 71 staat: ‘Wij willen dat Nederland een leidende rol speelt binnen Europa in het zekerstellen van één digitale markt binnen de EU. Dat vraagt vooral om het wegnemen van praktische barrières rond […] btw-heffing.” Het is me niet helemaal duidelijk wat ze met die btw-heffing willen, maar ik denk niet dat ze hier een verhoging van het lage btw-tarief aankondigen.

De ChristenUnie is van de vier coalitiepartijen degene die het in hun verkiezingsprogramma het vaakst over de btw heeft. In hun programma ‘Hoopvol Realistisch’ (110 pagina’s groot) wordt vier keer de term ’btw’ vermeld, maar niet één keer in verband met een mogelijke verhoging van het lage btw-tarief. Waar komt die verhoging dan vandaan? Vermoedelijk toch van de ChristenUnie, want op pagina 17 staat daar: ‘Voor het nieuwe belastingstelsel dat de ChristenUnie voorstaat geldt dat […] de belastingen op arbeid omlaag gaan en die op consumptie, vervuilend gedrag en kapitaal evenwichtiger worden.’ “Evenwichtiger worden”, dat betekent dus bij de ChristenUnie verhogen van het lage btw-tarief.

Tja, drie partijen die niets over de verhoging van het lage btw-tarief in hun verkiezingsprogramma vermelden en eentje die het versluiert. De verhoging van het lage btw-tarief is geen klein bier. Het gaat om 2,6 miljard. Los van het feit of de verhoging van het lage btw-tarief een goed plan of niet is, als je wilt dat de “gewone, normale Nederlander” vertrouwen in de toekomst – het motto van het kabinet – houdt, communiceer dan even van te voren in je verkiezingsprogramma hoe je die toekomst voor je ziet. Dat geeft wat meer vertrouwen.