Teddy Roosevelt

Theodore Roosevelt is één van de bekendste Amerikaanse presidenten. Oh ja, die ken ik, zult u wellicht zeggen, dat is toch die man die tijdens de grote depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw en tijdens de Tweede Wereldoorlog daarna de Amerikaanse president was?

Helaas, niet goed,  dat is zijn naamgenoot Franklin Delano Roosevelt, een verre achterneef van hem. Theodore was overigens niet alleen een ver familielid van Franklin maar ook een oom van Franklins vrouw Eleanor (1884-1962), die zelf ook een Roosevelt was. “It’s a small world”, maar dit terzijde.

1 roosevelt wilhelminaFranklin Roosevelt in 1942 samen met koningin Wilhelmina. Door kinderverlamming opgelopen in 1921 kon hij moeilijk staan waardoor hij zich vaak aan andere mensen moest vasthouden, zoals hier aan een officier. Foto librabry of congress.

(Even tussen haakjes, Franklin D. Roosevelt is de enige president die liefst vier keer achter elkaar is gekozen, een record dat moeilijk te verbeteren is, omdat in 1947 aan de Amerikaanse grondwet een amendement is toegevoegd waarin staat dat de president nog maar eenmaal herkozen kan worden.) Maar hij is dus niet de Roosevelt waar ik het over wil hebben.

Dat is Theodore “Teddy” Roosevelt. Hij was de Amerikaanse president van 1901 tot 1909. Hij heeft een Nederlandse link. Eén van zijn grootvaders stamt af van een Nederlander. Teddy Roosevelt was daar zelfs zodanig trots op dat hij er later zijn autobiografie mee begon.

1 roosevelt bio

(Ook Franklin D. Roosevelt was trots op zijn Nederlandse voorvaderen; zo gebruikte hij 1929 de Nederlandstalige familiebijbel om de eed op af te leggen bij zijn inauguratie tot gouverneur van New York.)

De Roosevelts stammen naar alle waarschijnlijk af van een zekere Claes Martenszen van Rosevelt uit Oud-Vossemeer, gelegen op Tholen, aldus de site van Tweevoeter.nl. Ik citeer even een stukje:

Hun stamvader is namelijk Claes Martenszen van Rosevelt. Deze oude voorvader emigreerde in de 17e eeuw van Holland naar Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Vermoedelijk kwam hij van Tholen. Even ten zuiden van Oud-Vossemeer lag een stuk grond met de naam Rosevelt. In de tijd dat Claes Martenszen vertrok, woonden verschillende mensen met de naam (Op ‘t) Rosevelt in en rond Oud-Vossemeer. Er is geen onomstotelijk bewijs voor hun verwantschap met Claes Martenszen, maar wel een sterke aanwijzing.”

Je kan in Oud-Vossemeer een wandelroute van 6 km lopen die je langs plekken voert die met Roosevelt te maken hebben. Meer informatie over deze wandeling is hier en hier te vinden.

Tegenwoordig is Theodore Roosevelt bij de meeste mensen vooral bekend door zijn rol in de filmreeks Night at the Museum. Oké, hij speelt niet zelf mee in deze films, maar wel zijn personage, althans een wassenbeeld van hem dat ’s nachts tot leven komt; gespeeld door Robin Williams  – alles uiteraard ‘Based on a true story’.

1 roosevelt 1898

Dit is de echte Teddy Roosevelt in 1898, niet de acteur. Foto
Library of Congress.

Teddy Roosevelt is ook bekend omdat de teddybeer naar hem is genoemd. Ik citeer hierover even een stukje uit de geschiedenis van de teddybeer van de Wikipedia.

“Voor het enorme succes van de beertjes in de Verenigde Staten was eigenlijk president Theodore Roosevelt verantwoordelijk. Al zijn vrienden noemden hem ‘Teddy’, hoewel hij zelf een hekel aan deze bijnaam had en zijn familie hem nooit zo noemde. In 1902 had hij tijdens een vierdaagse berenjacht geweigerd een jong weerloos beertje te doden dat de jagers voor hem hadden gevangen. De beroemde tekenaar van The Washington Post Clifford Berryman legde dit incident vast in zijn cartoon “Drawing the line in Mississippi” als een ironisch commentaar op een grensconflict dat erg in de belangstelling stond.

1 roosevelt beer

Vanaf dat moment werd de beer bekend als “Teddy’s Bear” en Berryman liet geen kans voorbijgaan om het beertje te verwerken in al zijn hierna volgende cartoons over de president. Deze cartoons waren de allerbeste reclame voor speelgoedproducent Steiff en al gauw had de Steiff “Teddybeer” de harten gestolen van honderdduizenden Amerikanen. Mede gevoed door de stroom Steiffberen uit Duitsland nam de “Teddyberen-gekte” steeds meer Amerika in z’n greep en van hieruit ook andere werelddelen.’

Ook is  Teddy Roosevelt samen met George Washington, Thomas Jefferson en Abraham Lincoln vereeuwigd op Mount Rushmore.

1 roosevelt mountRoosevelt is de tweede van rechts

En nog een ander nutteloos feitje, hij overleefde een keer een aanslag op zijn leven dankzij het feit dat hij die dag een ellenlange toespraak hield. Iemand schoot op hem, maar de kogel raakte daarbij eerst de vijftig velletjes van zijn toespraak, die hij in zijn borstzak had gestopt. Daardoor werd de kogel zodanig afgeremd dat hij niet diep genoeg in het lichaam van Roosevelt belandde om daar ernstige schade toe te brengen.

Maar dit alles is niet de reden dat ik hier over Teddy Roosevelt schrijf. Dat is een afbeelding die ik aantrof op de site van de Library of Congress, zeg maar het Amerikaanse Nationale Archief. Vorig jaar schreef ik voor het blad  ‘Bomen’ een verhaal over de sequoia gigantea. (Zie hier.)

Bomen pag 1

Voor dit verhaal zocht ik ter illustratie een foto waar Teddy Roosevelt met een koets door één van de reuzenbomen reed.

1 roosevelt boom

“Op deze foto uit 1903 is president Roosevelt, uiterst links (althans op de foto) in een koets te zien in de Wawona Tunnel Tree in de Mariposa Grove.” zo schreef ik, grappig als ik nu eenmaal ben, in het onderschrift.

Ik wist dat deze foto bestond en bij het zoeken naar de afbeelding keek ik ook even op de site van de Library of Congress. Bij de zoekresultaten trof ik ook een afbeelding aan van een pagina van het dagboek van Teddy Roosevelt d.d. 14 februari 1884.

3 roosevelt dagboek

Een grote X en de woorden ‘The light has gone out of my life’ schreef hij die dag.  Nieuwsgierig naar de achtergrond van deze vreemde dagboekaantekening las ik het onderschrift.

President Theodore Roosevelt, diary entry, February 14, 1884. It was the day both his mother (typhoid fever) and his wife Alice died. She died two days after giving birth due to an undiagnosed case of kidney failure, which was masked by the pregnancy.’

De moraal van deze lange blogpost: Hebt u een slechte dag, denk dan aan Teddy Roosevelt op 14 februari 1884. Wellicht helpt dat te relativeren.