Een brief posten

Ik verstuur niet veel post. Wat kerstkaarten en af en toe iets ‘zakelijks’. De bank wilde een handtekening hebben en ik liep met de enveloppe naar een brievenbus vlak bij ons huis. De klep was dichtgemaakt. ‘Tijdelijk afgesloten’ stond er op. Maar gezien het bordje eronder, waarop stond dat deze brievenbus werd opgeheven en dat je op de site van Post.nl kon zien waar de dichtstbijzijnde brievenbus was, nam ik aan dat dit ‘tijdelijk’ definitief was.

Terwijl ik met enige ergernis naar de brievenbus zat te kijken, kwam er een vrouw aanlopen. “Ga je mee?’ zei ze. Verbaasd keek ik haar aan. Het was een misverstand. Ze had het tegen haar hond.

Ik wist dat er 200 meter verderop, naast de fietsenmaker, ook een brievenbus was en liep daar heen. Ook deze was echter tijdelijk dicht met vooruitzicht op eeuwig dicht. Een derde brievenbus in de wijk naast ons kwam ook al niet meer in de plannen van de post voor. Wat was dat nou? Post.nl kon toch niet zo maar alle brievenbussen opheffen? Ik overwoog even om een brief op hoge poten naar de directie van Post.nl te schrijven, maar ja, waar kon ik die op de bus doen?

De brievenbus bij Albert Hein bleek uiteindelijk nog open te zijn. Maar ik zal niet verbaasd op kijken als die binnenkort ook wordt opgeheven. Nog even en je moet zelf je brief bezorgen. Wel graag een postzegel er op.

Uit de tijd dat er nog nieuwe brievenbussen werden geplaatst:

000000 brievenbus11 juli 1963; “Nieuwe brievenbus in Amsterdam van polyester in de Derkinderenstraat in twee kleuren. Technisch personeel van de PTT draait de laatste bouten vast. ” Foto Hugo van Gelderen, Anefo; Nationaal Archief