Opmerkelijke verkeersborden (6)

Uit de serie ‘Opmerkelijke verkeersborden: het maken van keuzes

  1. Rotterdam: een keuzeprobleem voor fietsers. twee parallelle fietspaden. Welk fietspad kan ik het beste nemen?

bord-1

2. Leidschendam: een keuzeprobleem voor vrachtwagens. Over honderd meter een T-splitsing, maar zowel links als rechtsaf slaan is verboden. Welke kant moeten ze nu op?

000000-bord

(Het juiste antwoord luidt: keren en weer terug)