Een moeilijk bereikbaar fietspad

Ons winkelcentrum wordt verbouwd. De bouwers zijn hard aan het werk.

0000 bouwers

Ze zijn nu ook bezig met de fietspaden. Het worden zo te zien tweezijdige fietspaden. Alleen hoe bereik je dat stuk dat tweezijdig is?

0000 fiets

De enige legale manier die ik zie is dat je van de andere kant komt aan fietsen en dat je dan bij het blauwe bord aangekomen omkeert. Maar dat schiet niet echt op.