Dorpspolitiek

In ons plaatselijk krantje, met de toepasselijke naam ‘Het Krantje’, staat elke week een pagina getiteld ‘Raadsflits Gemeenteraad’. Daarin staan de standpunten vermeld van alle partijen die in onze gemeenteraad zitten over de zaken die in de meest recente raadsvergadering zijn besproken. De stukjes worden aangeleverd door de partijen zelf, dus ze zijn meestal behoorlijk gekleurd. Zo zijn de successen vaak vooral te danken aan de eigen partij.

000000000 raad

Neem bijvoorbeeld het onderwerp luchtkwaliteit. Groen Links begint zijn stukje trots met: ”De motie van GroenLinks over de luchtkwaliteit is door alle fracties ondertekend.” Het CDA claimt het succes van de unanieme motie echter ook. Zij beginnen hun stukje met: “In de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad, op initiatief van toenmalige CDA-raadslid Jaap Geluk, luchtkwaliteit hoger op de agenda gezet in onze gemeente.” De PvdA vermeld geen partijnaam maar houdt het bescheiden op: “In een raadsbreed ingediende motie werkten coalitie en oppositie samen om de luchtkwaliteit in onze gemeente te verbeteren.”

De vrouw die het stukje van de combi ChristenUnie en SGP deze week heeft geschreven – er staat nooit bij wie namens de partijen de stukjes schrijft maar ik vermoed dat dit stukje geschreven is door een vrouw; daar kom ik straks op terug – is het eerlijkst. Zij schrijft gewoon: “Op initiatief van het GroenLinks is bijvoorbeeld het belang van de luchtkwaliteit onderstreept.”

Soms hebben de stukjes onbedoeld een komische noot. Zo schrijft de VVD over geluidshinder van de A4: “De VVD wil zo snel mogelijk antwoord van de provincie waarom de beloofde geluidsschermen langs de A4 bij Vlietland er nog steeds niet staan. De VVD pleit al jaren voor deze geluidsschermen en ze zijn ook door de provincie toegezegd, maar sindsdien is het muisstil.”

Moet je vooral gaan zeggen dat het muisstil is, dan komen die geluidsschermen er nooit. Overigens huilt de VVD hier wel een beetje krokodillentranen want de partij zit zowel in de regering als met twee leden in het dagelijks bestuur van de provinciale staten van Zuid Holland, als in het college van B&W van onze gemeente. Als er nou één partij is die de geluidsschermen kan regelen, dan zijn zij dat toch, zou je zeggen.

Tot slot, nog even terug komen op de vraag waarom ik denk dat degene die deze week het stukje van de combi ChristenUnie – SGP schreef een vrouw is. Zij begint haar stukje namelijk als volgt: “De gemeenteraad, met nieuwe leden, en het nieuwe college zijn uit de startblokken. Het nieuwe college heeft een mooie man-vrouw verhouding. Daar kan onze fractie, van de combi ChristenUnie – SGP, nog een voorbeeld aan nemen.

Kijk dat is nog eens een verrassend geluid. Nu bestaat de fractie van de combi ChristenUnie – SGP uit slechts één persoon (een man) wat het wel lastig maakt om een goede man-vrouw verhouding in de fractie te krijgen, maar misschien bedoelt ze de kieslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van de combi ChristenUnie – SGP. Hierop stonden tien mannen en twee vrouwen .

Ik vermoed overigens  dat volgende week het stukje van de combi ChristenUnie- SGP door iemand anders wordt aangeleverd.