Al- Kāshī en Simon Stevin

Heeft u enig idee wat het verband is tussen de volgende drie afbeeldingen?

17 al sextant

17 Al kazri dollar

17 Al kazri zeilboot stevin

Het antwoord luidt: decimale cijfers achter de komma. De drie afbeeldingen komen namelijk voor in een nieuwe aflevering uit mijn serie over de mensen achter de computer. Deze keer gaat het over al-Kāshī, een wiskundige en astronoom die leefde van ca 1380 – 1429, en over Simon Stevin, schrijver van veel wetenschappelijke boeken. Hij leefde van 1548 – 1620.

Beiden hebben zich bezig gehouden met decimale fracties, zeg maar de cijfertjes achter de komma. Het verhaal begint als volgt:

De uitdrukking ‘Dit heeft alleen effect achter de komma’ betekent dat iets maar een klein effect heeft. Nu is de Perzische wetenschapper al-Kāshī vooral bekend vanwege zijn ideeën voor ‘achter de komma’, maar dat wil niet zeggen dat deze ideeën niet van groot belang zijn geweest voor de wetenschap. Al-Kāshī wordt namelijk het vaakst betiteld als de bedenker van het systeem om door middel van decimale cijfers achter de komma een breuk weer te geven. Tot dan toe gebruikte men meestal een a/b notatie om een getal kleiner dan 1 aan te geven. Zo schreef men 1/8 in plaats van de decimale weergave 0,125.’

Voor wie de rest van het verhaal wil lezen – wij van WC-Eend kunnen het aanbevelen –  kan hier terecht.