17. Een afbeelding van het Tweede Straatje

Zoals elders te lezen is (bijvoorbeeld in de samenvatting) zijn we op zoek naar een schilderij  van een huis dat aan de volgende kenmerken zou moeten voldoen:

  • Een huis dat loodrecht (dwars) op een straat staat (eventueel is voor de straat een gracht zichtbaar maar dit hoeft niet).
  • Het huis is 4,40 meter breed. Er is in ieder geval een deur en een raampartij te zien; wellicht twee raampartijen. Vermoedelijk zal er in ieder geval aan de rechterkant van het huis een raampartij te zien zijn.
  • Het huis heeft aan de voorkant een trapgevel.
  • Het huis is vermoedelijk opgebouwd uit rode bakstenen, die wellicht wit zijn gepleisterd.
  • Op diverse plaatsen zullen op de voorgevel beschadigingen aan het metselwerk te zien zijn.
  • Aan de gevel van het huis is een gevelsteen te zien met daarop drie vogels (valken).
  • Het huis heeft naar achteren toe een puntdak (zadeldak)
  • Aan de rechterkant van het dak is een hoge schoorsteen zichtbaar. De schoorsteen staat vrij ver naar voren.
  • Schuin rechtsachter het huis is op de achtergrond het dak te zien van een hoog huis.
  • Er zullen vermoedelijk geen kinderen op het schilderij te zien zijn.

Uitgewerkt zou dat een afbeelding als onderstaand kunnen opleveren.

00 huis ipad

Deze afbeelding heb ik uiteraard niet zelf gemaak – ik zou dat beslist niet kunnen – maar het is gemaakt door Klaas van den Hurk. Hij was één van de mensen die zich als deelnemer had opgegeven voor het programma  De nieuwe Vermeer van omroep Max .

Hij koos er voor om het Tweede Straatje te schilderen en was op mijn site gestuit. Gebaseerd op mijn ideeën hoe het schilderij er uit kon zien, had hij “op mijn Ipad-Pro een eerste opzet in Procreate op basis van uw uitgangspunten,” gemaakt en stuurde mij dit op.

Ik had geen wat Procreate was. Dat heb ik dus even in de WiIkipedia opgezocht: ‘Procreate is een editor voor het digitaal creëren en bewerken van afbeeldingen, ontwikkeld en gepubliceerd door Savage Interactive voor iOS en iPadOS. Ontwikkeld voor de artistieke mogelijkheden van de iPad, werd het in 2011 gelanceerd in de App Store voor de iPad.“, aldus de Wikipedia.

Kijkende naar de opzet moet ik zeggen dat hij alle aanwijzingen hoe het Tweede Straatje er uit zou kunnen zien allemaal heeft opgenomen in zijn afbeelding. Dus heeft u thuis een oud verstoft schilderij op zolder liggen dat er ongeveer zo uit ziet, wie weet is dat ‘Het tweede straatje van Vermeer’.

Overigens zag de opzet die Klaas van den Hurk mij stuurde er iets anders uit dan bovenstaande afbeelding. Als ware het de Nachtwacht van Rembrandt heb ik er namelijk aan beide zijden iets van afgeknipt. Zijn hele afbeelding zag er zo uit:

afbeelding huis thumbnail_IMG_1375

Dit ontwerp was gebaseerd op de aanwijzingen uit een video die de deelnemers van Omroep Max toegestuurd hadden gekregen. Ik citeer even Klaas van den Hurk in zijn mail:

“[…]  Men geeft aan dat er enkele huizen op het doek moeten staan; dat er personages op moeten voorkomen i.v.m. de menselijke maat en de verhouding naar de huizen; de huizen en de locatie moeten van enige betekenis zijn; het moet een sfeerbeleving voorstellen in een logisch samenhangend geheel. Dat alles in de stijl van Vermeer waarbij het licht functioneel wordt ingezet waardoor het oog van de kijker wordt geleid naar de kern van de voorstelling.”

Nu denk ik niet dat ‘enkele huizen’ op het doek moeten staan, maar slechts één huis (zie hier waarom ik dat denk), maar de aanwijzing die in mijn ogen –  “in de video die ze hebben gemaakt met nadere toelichting, wordt erg weinig van uw bevindingen gebruik” Wat??? –  beslist fout is, betreft de aanwijzing van de afmetingen van het schilderij. “Er is zelfs een ander formaat van het doek gekozen (44×54 cm; landscape) terwijl de meeste doeken van Vermeer in portrait-mode zijn geschilderd.” aldus Klaas van den Hurk.

Dat ben ik geheel met hem eens en – om van zijn opzet een afbeelding in portrait-formaat te maken – heb ik daarom brutaal de randen er “afgeknipt”, zodat er een afbeelding in portrait-vorm overblijft . Zie hier de schilderijenverminker aan het werk.

afbeelding huis thumbnail_IMG_1375    00 huis ipad

Uiteindelijk  heeft Klaas van den Hurk besloten om niet aan het programma mee te doen. Je moest het ontstaanproces van je werk de hele tijd filmen en per What’s App opsturen en zoals hij schreef: “Ik schilder liever dan dat ik video’s van mezelf maak.” 

Wel was hij zo vriendelijk om toestemming te geven voor plaatsing hier van zijn opzet van het schilderij. Hij heeft een eigen site, zie hier,  waar je zijn werk kan zien.  Ik vind dat hij wel mooie dingen maakt.

00 Klaas van der hurk

Op zondag 12  februari 2023 begint Omroep Max met zijn uitzendingen. Ik ben wel benieuwd naar naar de aflevering over het Tweede Straatje om te zien hoe de “twee gedreven meesterschilders” het hebben afgebeeld.

Naar de volgende bijdrage

Terug naar de vorige bijdrage

My WordPress Blog