Slapen

Wat vindt u van deze man bij het Centraal Station in Amsterdam? Is hij goed bezig of niet? Ik kom er aan het einde van deze blogpost op terug.

000000 slapernAmsterdam; 21 juli 1988; Beschrijving: ‘Slapen in open lucht in Amsterdam; man slaapt op fiets bij CS’; Foto Rob Croes; Anefo; Nationaal Archief.

En kent u het citaat “Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”? Het is afkomstig uit het gedicht ‘Het huwelijk” van de Belgische schrijver Willem Elsschot (een pseudoniem van Alphonsus Josephus de Ridder.) Het gaat over een man die zijn huwelijk overziet. Het is op zijn zachts gezegd een tamelijk negatief oordeel. Uit de vierde strofe:”

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand / Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen / en rennen door het vuur en door het water plassen / tot bij een ander lief in enig ander land.”

In de volgende strofe komen dan de regels die horen tot de bekendste regels uit de Nederlandse literatuur. “Maar doodslaan deed hij niet, / want tussen droom en daad / staan wetten in de weg en praktische bezwaren, / en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, / en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Kijk, deze context kende u vast niet. Waarom schrijf ik nu over dit gedicht? Gewoon omdat deze strove eindigt met ‘wanneer men slapen gaat’ en ik een bruggetje zocht naar een artikel over het nut van slapen. Ik las namelijk in de Washington Post een artikel over de gevaren van het steeds korter slapen door de mens. In 1942 sliep de mens nog gemiddeld 7,9 uur, tegenwoordig is dat een uur korter.

Is dat erg? Ja, volgens een nieuw wetenschappelijk onderzoek (β-Amyloid accumulation in the human brain after one night of sleep deprivation”klinkt overigens behoorlijk slaapverwekkend – wel. Een tekort aan slaap schijnt bijvoorbeeld de kans op Alzheimer te vergroten. Ik citeer even een stukje uit het artikel uit de Washington Post, waarin een professor aan het woord komt, die uitlegt dat het lang slapen in de oertijd een functie moet hebben gehad en dat we dus niet moeten bezuinigen op slapen.

“When you are asleep, it’s the most idiotic of all things: You’re not finding food, not finding a mate. Worse still, you’re vulnerable to predation,” said Matthew Walker, a psychology professor at the University of California at Berkeley. “If there was a chance to shave even 10 percent to 20 percent of that time, Mother Nature would have weeded it out through the process of evolution millions of years ago.”

Daar zit wat in. Daarom lijkt het me een goed idee om in het vervolg wat langer te slapen en dat kan ik u ook adviseren. Deze man hieronder is niet voor niets zo oud geworden.

000000 slapen218 augustus 1965; Beschrijving:Zomer in de Jordaan, oud mannetje zit te slapen’ Foto Joost Evers; Anefo; Nationaal Archief

De man op de fiets is dus goed bezig en mocht u niet in slaap kunnen vallen, gewoon wat meer op deze site lezen. Gegarandeerd dat u in slaap valt.