Een grote ijsplaat (2)

Hoe groot is de ijsberg? Nee, dit is niet vraag die de stuurman van de Titanic in 1912 aan de uitkijk stelde, maar de vraag die vorige week wereldwijd door redacteuren van allerlei media beantwoord moest worden. Ik schreef hier in de vorige blogpost al over, maar ik kom er nog even op terug, want ik vergat toen te vermelden wie de grootte van de nieuwe ijsberg het beste had omschreven.

De aanleiding van al die krantenberichten was een persbericht dat de British Antarctic Survey op 26 februari de wereld in stuurde met de mededeling dat er een grote ijsplaat van Antarctica was afgebroken. De afgebroken ijsplaat had een oppervlakte van liefst 1270 km². Zelf gaven ze in het persbericht aan dat dit vergelijkbaar was met de grootte van het graafschap Bedfordshire in Engeland.

5 0 ploarZie hier de scheur op 16 februari toen de plaat nog niet helemaal los was gescheurd.

Nu is deze vergelijking buiten Engeland niet goed bruikbaar. Het graafschap is daarvoor te onbekend. Daarom gingen dus wereldwijd redacteuren op zoek naar een andere vergelijking om hun lezers duidelijk te maken hoe groot het afgebroken deel wel niet was. In de vorige blogpost liet ik u uitgebreid de krantenkoppen van de media zien. Ik zal hun “oplossingen” hieronder nog even kort samenvatten.

Zo groot als de provincie Utrecht’ (Nu.nl); ‘ter grootte van New York’; (De Volkskrant); ‘iets groter dan New York’ (CNN en Fox News); ‘zo groot als Greater Londen’ (The Guardian); ‘iets kleiner dan Greater Londen’ (de BBC); ‘zo groot als Rio de Janeiro’ (De Braziliaanse site van de BBC): ‘ter grootte van Los Angeles of de agglomeratie rond Parijs’ (De Standaard); ‘zo groot als Luxemburg’ (De Morgen); zo groot als Rome (Italy24news); ‘zo groot als Okinawa island’ (het Australische ABC.net); ‘even groot als Martinique‘ (France Sputnik); en tot slot een vreemde eend in de bijt: ‘net zo groot als Lake Champlain’ (Forbes).

Daarnaast waren er media die niet direct iets even groots vonden maar de lezer een vermenigvuldiging lieten maken:  ‘1,5x Berlijn’ (Der Spiegel); ‘2x Toronto’ (The Weather Network); ‘2x Chicago’ (de NASA); ‘2x Mumbay City’ (de Times of India); ‘9x Miami’ (NBC-Miami News); ‘20x Manhatten’ (de Washington Post) en ‘21.000x Madurodam’ (schrijver dezes).

De ijsplaat viel dus met een hoop zaken te vergelijken. Sommige oplossingen zijn niet eenduidig. Neem de Volkskrant. Die vergeleek de ijsplaat met New York.  Dat is een beetje een multiple choice keuze, want je heb de stad New York, de stad inclusief het water er om heen, en de staat New York. De lezer moet dus maar raden wat er bedoeld wordt.

5 volkskrant

De stad zelf is 784 km² groot, inclusief het water er omheen bedraagt de oppervlakte 1214 km²  en de staat New York is liefst  141.300 km² groot. Ze zullen dus de stad inclusief het water bedoelen.  Het is maar dat u het weet.

Er zitten veel steden bij de vergelijkingen. Dat geeft aanleiding om eens te kijken of de vergelijkingen wel kloppen. Het zou namelijk buitengewoon toevallig zijn dat steden als New York, Los Angeles, Rio, Londen en Rome, qua oppervlakte, allemaal even groot zouden zijn, en daarnaast ook nog eens even groot zouden zijn als de losgebroken ijsplaat, en dat zijn ze dus ook niet.

Zo is de stad New York, inclusief het water er om heen 1214 km² groot en daarmee 4,5% kleiner dan de ijsplaat en is Groot Londen 1572 km² groot (dat is liefst 24% te groot). Nu dekten CNN, Fox News en de BBC zich in door het toevoegen van de woorden ‘iets groter dan’ respectievelijk ‘iets kleiner dan’  in de kop, maar zoveel ruimte voor subtiliteit hadden de koppenmakers van de Volkskrant  niet. Ik neem overigens aan dat bij De Morgen die de ijsplaat vergeleek met Luxemburg (dat land is 2586 km² groot) dat daar de woorden ‘de helft van’ per ongeluk zijn weggevallen.

De beste vergelijking van de ijsplaat met een stad is – trommelgeroffel  –  die van Italy24news. Zij vergeleken de ijsplaat met Rome en de oppervlakte van Rome is 1285 km² groot. Dat is slechts 1% groter dan de ijsplaat. “We have a winner!”

Maar de absolute winnaar is Forbes. Die koos voor Lake Champlain, een meer dat ligt in de staten Vermont en New York, tegen de grens met Canada aan. Dat meer is 1269 km² groot, slechts 1 km² kleiner dan de ijsplaat. Waarschijnlijk heeft de redacteur van Forbes heel lang naar iets in Amerika gezocht en uiteindelijk iets gevonden dat even groot is als de ijsplaat. (Helaas is het meer – er schijnt net zoals in Loch Ness een monster in te zwemmen – buiten Amerika niet zo bekend.)

Vroeger gebruikte men vaak een voetbalveld als meeteenheid (in dit geval zou dat ‘een ijsplaat ter grootte van 180.000 voetbalvelden’ opleveren), maar wie kan zich een voorstelling maken van iets dat 180.000 voetbalvelden groot is. Dus die vergelijking is niet zo geschikt. Ook een creatieve beschrijving als ‘een ijsbaan van 1 km breed van Amsterdam tot aan Barcelona’ geeft geen goed beeld.

Het beste lijkt mij –  gratis tip voor koppenmakers in kranten; vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan – om in de krantenkop te vermelden hoe groot de losgeslagen ijsberg in vierkante kilometers is (1270 km²). Een krantenkop moet immers niet alleen goed zijn maar ook juist. En dan kan men in het artikel zelf, waar wat meer ruimte is voor de ijsberg, althans voor de beschrijving er van, vermelden dat de los gebroken ijsplaat daarmee maar iets kleiner is dan Rome of sterker nog even groot is als Lake Champlain, wat op zijn beurt weer iets groter is dan New York. (Dit voor degenen die niet weten hoe groot Lake Champlain is.)

En oh ja, voor degenen die meer over de grootte van de ijsberg van de Titanic willen weten, daar kunnen wij van WC-Eend dit boek voor aanbevelen.

5 o titanisc