20.000 jaar geleden

Dit is de weerkaart van Europa van 20.000 jaar geleden. Europa zuchtte onder de laatste ijstijd.

0 laatste ijstijdEuropa zoals het er tijdens de laatste ijstijd uit zag. De witte delen waren met ijs bedekt. De donkergroene delen zijn droog gevallen zeeën. Je kon lopend van Frankrijk naar Engeland; Afbeelding: Ulamn; Wikipedia

Heel noordelijk Europa, de Alpen en grote delen van de Britse eilanden waren bedekt met ijs. De Noordzee lag droog, net zoals de Ierse Zee. Dit omdat het water elders in het ijs zat ‘opgesloten’. Dit gold overigens ook voor de Perzische Golf, ook die lag droog. Nederland kende een soort poolwoestijnlandschap met ijskoude winden. De temperatuur was zodanig dat er elk jaar een Elfstedentocht gehouden kon worden, ware het niet dat er geen elf steden waren. Kortom, het was niet echt aangenaam vertoeven in Nederland. Warme wanten aan en een muts op dus.

Ok, de weersverwachting van 20.000 jaar geleden, lekker actueel.” zult u misschien zeggen. U heeft gelijk, het is geen breaking news. De reden dat ik dit kaartje laat zien, is dat het voorkomt in een stuk dat ik heb geschreven in het kader van mijn serie verhalen over de vijftig mensen achter de computer. Ik heb besloten om wat meer structuur in deze serie te brengen en heb daarom een indeling gemaakt in zeven tijdsperiodes (dat de tijdsperioden steeds korter worden, komt doordat de ontwikkelingen steeds sneller gaan.) Het gaat om de volgende periodes:

1. 20.000 jaar voor Christus – jaar 1 na Christus
2. jaar 1 – jaar 1000
3. jaar 1000 – jaar 1500
4. jaar 1500 – jaar 1750
5. jaar 1750 – jaar 1900
6. jaar 1900 – jaar 1950
7. jaar 1950 – heden

De portretten uit een bepaalde periode zullen worden vooraf-gegaan door een algemeen verhaal over de betreffende periode, waarin een beeld wordt geschetst van de algemene ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek in deze periode.

Het eerste algemene inleidende periodeverhaal is nu klaar. Het geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap en techniek in de periode 20.000 jaar voor Christus tot het jaar 1 na Christus. Voor wie het wil lezen, kan hier terecht.

Tot slot – in het kader van nutteloze informatie – de reden dat deze periode wordt afgesloten met het jaar 1 na Christus en niet met het jaar 0 is dat de gregoriaanse kalender – dat is ons huidige kalendersysteem – geen jaar 0 kent. Het jaar 1 na Christus wordt in dit systeem direct vooraf gegaan door het jaar 1 voor Christus.